Richard Novero

Position: Housekeeping staff
Years of service: 15 years

“Ganahan ko mo trabaho diri tungod kay naa sa sakto nga pamaagi sama sa SOP nato nga gisunod. Ug sakto pud nga benepesyo nga gihatag diri kanamo, ug daghan pud ko nga nakat-onan tungod sa atong mga training ug ako pud na apply sa among panimalay ug sa akong mga kahigala-an.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s