Jenefer Pacaña

Position: Housekeeping staff
Years of service: Almost a month

“Ako naganahan sa pagtrabaho diri tungod sa inyong provilihiyo nga inyong gihatag kanako. Kini nga trabaho ang moalsa nako pdung sa kauswagan sa akung kinabuhi. Isip usa ka part time nga trabahante, ako kining utang kabubut-on kaninyo nga mapadayon pa miining trabahoa ug inyo sab kong giisip pamilya ning companyaha.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s