Jenefer Pacaña

Position: Housekeeping staff
Years of service: Almost a month

“Ako naganahan sa pagtrabaho diri tungod sa inyong provilihiyo nga inyong gihatag kanako. Kini nga trabaho ang moalsa nako pdung sa kauswagan sa akung kinabuhi. Isip usa ka part time nga trabahante, ako kining utang kabubut-on kaninyo nga mapadayon pa miining trabahoa ug inyo sab kong giisip pamilya ning companyaha.”

Advertisements

Richard Novero

Position: Housekeeping staff
Years of service: 15 years

“Ganahan ko mo trabaho diri tungod kay naa sa sakto nga pamaagi sama sa SOP nato nga gisunod. Ug sakto pud nga benepesyo nga gihatag diri kanamo, ug daghan pud ko nga nakat-onan tungod sa atong mga training ug ako pud na apply sa among panimalay ug sa akong mga kahigala-an.”

Gina Zamora

IMG_0943

Position: Front desk clerk
Years of service: 20 years

“Ganahan ko mo trabaho diri tungod kay naa sa saktong pamaagi sama sa SOP. Ug daghan na kog nakat0unan diri sa mga training na akong na apply sa akong kaugalingon, sa akong pamilya, ug sa mga higala.”